LICOGI 13 - IMC

LICOGI 13 - IMC

12.04.2019

LICOGI 13 - IMC

Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới Hạ tầng (LICOGI 13-IMC) là Công ty thành viên của Công ty cổ phần LICOGI 13, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai chi nhánh: Chi nhánh cơ giới hạ tầng LICOGI 13 và Chi nhánh sản xuất vật liệu LICOGI 13.

Kế thừa truyền thống gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cơ giới cùng với việc áp dụng các phương pháp thi công mới, hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, LICOGI 13-Cơ giới Hạ tầng là Nhà thầu thi công chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng các khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư các dự án thủy điện… đã tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm quốc gia, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài với yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật và chất lượng cao.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tầng 01, Đn B, Tòa nhà LOCOGI13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-35537572               Fax: 84-4-35530194

Email: licogi13imc@vnn.vn             Website:www.licogi13imc.com.vn

 

 

Member units

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan