Tin tức

LICOGI 13 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

06.27.2020

Sáng ngày 26/6/2020 tại tòa nhà LICOGI13 TOWER – 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần Licogi 13 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự đại hội có các cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 38.961.822 cổ phần, chiếm 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty, theo đó, với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của tập thể ban lãnh đạo cùng nỗ lực của đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm 2019, doanh thu toàn hệ thống đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 31,887 tỷ đồng, bằng 60,35% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 17,24 tỷ đồng.

Nhóm ngành xây dựng, bất động sản, công nghiệp và hạ tầng tiếp tục khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, đóng góp gần 80% doanh thu và lợi nhuận năm 2019. Nhóm ngành năng lượng (bao gồm: Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); trong đó, năng lượng tái tạo tuy là lĩnh vực còn khá mới mẻ nhưng việc đầu tư thành công dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị đã cho thấy định hướng đúng đắn của LICOGI13 trong lĩnh vực này, Sau khi hoàn thành, nhà máy vận hành ổn định, sản lượng điện bình quân hàng tháng vượt 5%, doanh thu vượt 6,27% so với công suất thiết kế.

Báo cáo cũng đề ra các chương trình mục tiêu SXKD chính năm 2020, theo đó, doanh thu hợp nhất dự kiến 2.030 tỷ đồng; giá trị đầu tư trong năm 1.061 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 58,760 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 5%. Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng việc hoàn thành thủ tục đầu tư 02 nhà máy điện gió; khẩn trương thi công dự án thủy điện Sông nhiệm 3 đảm bảo phát điện theo kế hoạch; hợp tác với đối tác có tiềm lực để sớm triển khai dự án Thủy điện Nậm Pàn 5; tiêu thụ được các sản phẩm bất động sản tại dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ; hoàn thành các công tác bàn giao các căn hộ tòa nhà B1, B1A – dự án nhà ở khu công nghiệp Hòa Khánh; thực hiện thành công ít nhất 01 thương vụ M&A.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Báo cáo cũng đưa ra các giải pháp cơ bản về vốn, về nguồn nhân lực, các giải pháp đối với từng lĩnh vực xây lắp đầu tư, vận dụng linh hoạt nắm bắt các cơ hội hợp tác, thu hút vốn và các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu.

Đại hội cổ đông năm 2020 có nghĩa quan trọng, đánh đấu kết thúc nhiệm kỳ thứ ba (2015-2019) của HĐQT. Thay mặt HĐQT, Chủ tịch Bùi Đình Sơn đã tổng kết các thành tựu nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, sau 5 năm, doanh thu hệ thống tăng trưởng 71,22%; tổng tài sản tăng 2,87 lần; vốn điều lệ Công ty mẹ tăng 3,63 lần; qui mô đơn vị thành viên từ 6 công ty con, 01 công ty liên kết lên 12 công ty con, 03 công ty liên kết tăng 2,3 lần; Đặc biệt, đã thực hiện tốt các mục tiêu tổng thể của nhiệm kỳ là hình thành và xác định rõ ràng ba trụ cột: xây dựng, bất động sản và hạ tầng; mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ đà tăng trưởng đều qua các năm; phát triển mở rộng qui mô tổ chức hệ thống đồng thời với với tái cơ cấu các đơn vị thành viên. Ban lãnh đạo Licogi 13 đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong hệ thống trên cơ sở hài hòa lợi ích, gia tăng năng lực cạnh tranh vì thương hiệu chung LICOGI 13.

HĐQT đã chỉ ra được những hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong nhiệm kỳ vừa qua về việc xác định mục tiêu, về thu hút và sử dụng các nguồn lực, về công tác nhân sự… để quản trị, điều hành tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2024 được HĐQT đưa ra bám sát tình hình thực tế với sự cẩn trọng, để đạt được sự tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định, bền vững. Các mục tiêu tổng quát như sau: tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt 8 -10%/năm; qui mô vốn tối thiếu 1.000 tỷ đồng vào năm 2025; duy trì cổ tức hàng năm cho cổ đông không dưới 5%, phấn đấu đến cuối năm 2025 thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 2.000 đồng. Đối với các lĩnh vực trụ cột như:

Lĩnh vực xây dựng: Đủ năng lực nhận thầu EPC; doanh thu xây lắp bình quân đạt 1.800 tỷ đồng/năm;

Lĩnh vực bất động sản: Doanh thu bất động sản bình quân 200 tỷ đồng/năm; đầu tư một số dự án BĐS nhà ở, khu nghỉ dưỡng tại một số địa phương có tiềm năng;

Lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng: hoàn thành đầu tư 300 MWp điện từ các dự án năng lượng; đưa vào khai thác, vận hành tối thiểu 02 nhà máy thủy điện nhỏ, 03 nhà máy năng lượng tái tạo, 01 khu công nghiệp.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà Công ty cổ phần Licogi 13 đã đạt được trong năm 2019, cổ đông đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp để phục vụ SXKD và đầu tư trong năm 2020.

Đại hội lần này cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 có 7 thành viên, bao gồm các ông: Bùi Đình Sơn, Vũ Tuấn Đương, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thăng, Đỗ Thanh Hà và bà Nguyễn Thanh Tú; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 với 03 thành viên, bao gồm: bà Dương Thị Phượng, bà Đinh Thị Kim Anh và ông Lê Văn Cường.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 BBT

 

 

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan