Tin tức

Licogi13 thực hiện chế độ làm việc đặc biệt ứng phó với dịch COVID-19

04.01.2020

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 31/3/2020, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 đã ban hành Thông báo số 177/TB-LICOGI13-TGĐ về chế độ làm việc của Công ty để ứng phó với tình hình trong giai đoạn hiện tại, theo đó:

1. Duy trì chế độ làm việc ít người tại văn phòng Công ty kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trong thời gian này:

 • Ban Tổng giám đốc phân công trực lãnh đạo 24/24 để kịp thời điều hành và xử lý công việc.
 • Các phòng ban chuyên môn bố trí 02 - 03 người làm việc để giải quyết các công việc của bộ phận mình (Trong đó Trưởng phòng/ ban bắt buộc có mặt); Các nhân sự còn lại được nghỉ tại nhà hưởng lương cơ bản theo qui chế lương hiện hành. Trưởng bộ phận lập danh sách CBNV đi làm gửi Phòng Tổ chức Hành chính để theo dõi chấm công thực tế.
 • Trường hợp cần giải quyết các công việc liên quan đến nhiều phòng ban, đơn vị, sẽ tổ chức họp online hoặc trao đổi trên các nhóm chuyên môn. Giao cho Ông Nguyễn Quốc Thi – Giám đốc Ban ĐTCNTB&HT tạo nhóm trực tuyến (Meet&Chat) và hướng dẫn các thành viên sử dụng phần mềm, tổ chức họp khi TGĐ/Phó TGĐ yêu cầu.
 • Ban quản lý Tòa nhà LICOGI13 cân đối quân số, bảo đảm lực lượng ứng trực, duy trì hoạt động bình thường của Tòa nhà, thực hiện việc đo thân nhiệt đối vói người ra, vào Tòa nhà hàng ngày. Giao Ông Nguyễn Kim Thanh – Trưởng Ban quản lý Tòa nhà triển khai phương án đã được thông qua để đảm bảo điều hành hoạt động an ninh, kỹ thuật, vệ sinh Tòa nhà được duy trì ổn định.
 • Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch; Không tổ chức cho CBCNV ăn trưa tập trung mà thực hiện chia suất ăn đến từng người.
 • Đối với Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị và các công trường/dự án đang triển khai, trưởng ban quản lý, điều hành dự án chủ động lên phương án đề phòng các tình huống có thể xảy ra, tổ chức thi công và điều hành qua hệ thống thông tin liên lạc để bảo đảm duy trì hoạt động công trường và tuân thủ các qui định của địa phương sở tại. Ban điều hành dự án chủ động xử lý công việc theo phương châm chủ động, tại chỗ.
 • TGĐ/ Giám đốc các Công ty trong hệ thống chủ động lên phương án điều hành, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc; thường xuyên giữ liên lạc và báo cáo công việc cho Người đại diện quản lý vốn của LICOGI13 để các vướng mắc được giải quyết kịp thời.

2. Để tích cực phòng chống dịch, TGĐ yêu cầu:

 • CBCNV nghỉ ở nhà chỉ ở nguyên tại nơi cư trú, không di chuyển về quê hoặc nơi khác, không tụ tập quá hai người tại nơi công cộng, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…, giữ liên lạc thường xuyên và thực hiện các công việc của Công ty khi có yêu cầu.
 • Ghi chép lại nhật ký, lịch trình hoạt động, đi lại, làm việc của bản thân để kịp thời thông báo với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không tuân thủ các yêu cầu trên để xảy ra lây lan dịch.
 • Trưởng các bộ phận có trách nhiệm truyền thông đến CBNV đơn vị mình về các qui định nêu trên.

3. Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến khả quan theo hướng tốt lên, toàn bộ CBCNV có thể quay trở lại trụ sở làm việc trước ngày 15/4/2020.

 

 BBT

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan