Tin tức

Tin về việc giải thể các Công ty thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị

09.09.2020

Trong thời gian vừa qua Công ty Cổ phần Licogi 13 – Chủ đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời LIG Quảng trị đã thành lập 03 Công ty tại Quảng Trị để phục vụ việc chuyển giao Chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị theo yêu cầu của tỉnh để thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại địa phương, cụ thể các công ty được thành lập:  Công ty cổ phần Điện mặt trời LIG Quảng Trị; Công ty cổ phần Năng lượng LIG và Công ty TNHH MTV Điện mặt trời LICOGI 13. Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được các điều kiện theo qui định nên các Công ty trên lần lượt được giải thể khi chưa có bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào.

Hiện nay, LICOGI 13 đã thành lập Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị với vốn điều lệ 231,5 tỷ đồng; trong đó LICOGI 13 nắm giữ 100% vốn điều lệ. Dự kiến trong quý IV/2020 sẽ hoàn tất công tác chuyển giao Chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị kể từ khi được hoàn thành và đưa vào khai thác đến nay luôn vận hành ổn định, sản lượng điện bình quân hàng tháng vượt 5%, doanh thu vượt 6,27% so với công suất thiết kế. Đây là Dự án được đánh giá là thành công, góp phần tích cực vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, hướng đến mảng đầu tư về lĩnh vực năng lượng tái tạo của LICOGI 13.

BBT

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan