Công trình thi công

Công trình Nhà Quốc Hội

12.12.2019

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc Hội

Chủ đầu tư:  Bộ xây dựng - Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)

Thời gian thi công : 2013 - 2014

Giá trị : 147.342.365.027 VNĐ

- Gói thầu Xl-14A2: Thi công cải tạo đường Bắc Sơn, hệ thống chiếu sáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, cảnh quan Nhà Quốc hội;

- Gói thầu Xl-15A: Thi công cải tạo đường Độc lập và đường Hoàng Văn Thụ

- Gói thầu HD-06: Thi công hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc dự án Đầu tư xâu dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan