Công trình thi công

Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống, công suất 300.000m3/ngày

12.12.2019

Công trình: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống, công suất 300.000m3/ngày

-         Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thu, trạm bơm nước thô và trạm bơm dâng

-         Địa điểm: Xã Trung Màu và Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

-         Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống

-         Giá trị hợp đồng (bao gồm VAT): 154,526 tỷ đồng

-         Tiến độ: 11/2017-:-02/2019

Hình ảnh công trình:

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan