Công trình thi công

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 2 và 3

12.12.2019

Công trình: Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 2 và 3

-         Gói thầu: Thi công hoàn thiện san lấp mặt bằng và hạ tầng

-         Địa điểm: Xã Thiện Kế, Tam Hiệp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam; 3 diện tích 113,7511 Ha.

-         Chủ đầu tư: Công ty TNHH KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc)

-         Giá trị hợp đồng (bao gồm VAT): 133,222 tỷ đồng

-         Tiến độ: 01/2019-:-03/2020

Hình ảnh công trình:

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan