Tin tức

LIG báo lãi kỷ lục trong năm 2021

04.07.2022

Kết thúc năm 2021, dù đối mặt với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng CTCP Licogi 13 (HNXLIG) vẫn xuất sắc ghi nhận kết quả tăng trưởng. Đặc biệt, đây là năm LIG báo lãi cao nhất từ trước đến nay.

Theo BCTC kiểm toán 2021 được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần, doanh thu thuần của LIG tăng trưởng 4% so với năm 2020, đạt gần 2,440 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của LIG đã kiểm toán. Đvt: Tỷ đồng

Tuy nhiên, điểm sáng của LIG trong năm qua lại chủ yếu nằm ở hoạt động tài chính khi mang về gần 135 tỷ đồng doanh thu, gấp 3.3 lần năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng trưởng đột biến này là do Công ty phát sinh khoản thu nhập gần 126 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài chuyển nhượng cổ phần, LIG còn có khoản thu nhập đột biến gần 26 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định, qua đó khoản mụ clợi nhuận khác ghi nhận gần 22 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ khác hơn 4 tỷ đồng.

Trong năm, LIG đã tiết giảm đáng kể được chi phí tài chính, khiến khoản chi phí này giảm 48%, chỉ còn gần 84 tỷ đồng.

Nhờ các điểm sáng trên, dù doanh thu chỉ tăng trưởng 4% nhưng lợi nhuận ròng của LIG trong năm 2021 lại đạt hơn 51 tỷ đồng, gấp gần 10 lần kết quả năm 2020.

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của LIG giảm nhẹ 3% so với đầu năm, còn gần 5,194 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản dở dang dài hạn lại tăng mạnh, gấp 2.3 lần cuối năm trước, ghi nhận gần 870 tỷ đồng. Trong đó, Công ty phát sinh khoản chi phí xây dựng cơ bản hơn 138 tỷ đồng tại Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị và tăng đáng kể khoản chi phí tại Công trình Thủy điện sông Nhiệm 3 – Hà Giang.

Danh mục tài sản dở dang dài hạn của LIG
Nguồn: LIG

Mặt khác, sức khỏe tài chính của LIG đã cải thiện đáng kể do tỷ lệ đòn bẩy được hạ thấp sau khi tổng nợ vay giảm 25%, về mức 1,470 tỷ đồng.

Nguồn: https://fili.vn/2022/04/lig-bao-lai-ky-luc-trong-nam-2021-737-949593.htm

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan