Tin tức

LICOGI 13 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

02.05.2024

Sáng ngày 27/4/2024, Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở Công ty: Tòa nhà LICOGI13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ thống LICOGI13, các cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 50.826.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.321 tỷ đồng, bằng 132,8% kế hoạch, giá trị đầu tư 531 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 59% kế hoạch đề ra. Về cổ tức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định không chia cổ tức.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, mục tiêu lợi nhuận không hoàn thành nhưng  trong bối cảnh năm 2023, toàn hệ thống LICOIG13 đã có những điểm sáng tích cực cần ghi nhận, như: bảo đảm duy trì hạng tín dụng đối với tất cả các Công ty trong hệ thống, đây là sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền thanh toán như hiện nay; Công tác báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, báo cáo phục vụ thanh tra chứng khoán, thanh tra sở kế hoạch đầu tư, báo cáo định kỳ liên quan đến phát hành trái phiếu, các báo cáo, công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Căn cứ tình hình thực tế và các định hướng nhiệm kỳ, ĐH đã đề ra các mục tiêu cơ bản năm 2024 gồm: Doanh thu hợp nhất: 2.700 tỷ đồng, giá trị đầu tư: 1.050 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 15 tỷ đồng.

Trong năm 2024, LICOGI13 tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư các Dự án: Khu đô thị thương mại Bắc Kênh đào - An Giang; Dự án Điện gió Hướng Hóa 2 (Quảng Trị); Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 (Sơn La);  Thực hiện phát điện công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3 (Hà Giang); Hoàn thành các thủ tục pháp lý, tổ chức thi công Dự án giai đoạn 2, khởi động giai đoạn 3 dự án Cầu Hưng Lai Nghi (Quảng Nam); hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại và chi trả đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án Thanh Thủy – Phú Thọ, Dự án Long Vân - Bình Định; Hạch toán ghi nhận một phần doanh thu đối với dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng)...Cùng với đó, báo cáo của HĐQT cũng đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Các nội dung theo Tờ trình của Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao (trên 92 %)

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan