Tin tức

LIG chuẩn bị góp gần 118 tỷ đồng để thành lập Công ty Dự án tại Bình Định

03.28.2022

Ngày 21/03/2022, HĐQT CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Dự án tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, công ty LIG sẽ thành lập là Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI13 Thuận Phước. Vốn điều lệ dự kiến là 261 tỷ đồng, trong đó LIG góp 45% vốn, tương đương gần 117.5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của LIG đạt hơn 2,395 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với năm 2020.

Dù doanh thu từ hoạt động chính chỉ tăng hơn 2% nhưng doanh thu tài chính của Công ty trong năm lại có sự đột biến khi ghi nhận gần 204 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước. Nhờ có khoản doanh thu tài chính đột biến, lãi ròng cả năm của LIG được kéo lên gần 53 tỷ đồng, gấp gần 10 lần năm 2020.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của LIG ghi nhận 5,433 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và tiền gửi ngắn hạn lại giảm hơn 4%, về 185 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của LIG gần như không thay đổi so với đầu năm, duy trì ở mức hơn 4,546 tỷ đồng. Mặt khác, nợ vay lại giảm gần 26%, còn gần 1,463 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau thời gian điều chỉnh trong tháng 1, giá cổ phiếu LIG bắt đầu hồi phục kể từ đầu tháng 2 và đã duy trì đà tăng suốt gần 2 tháng nay.

Diễn biến giá cổ phiếu LIG từ đầu năm 2022 đến nay

 

Nguồn: https://fili.vn/2022/03/lig-chuan-bi-gop-gan-118-ty-dong-de-thanh-lap-cong-ty-du-an-tai-binh-dinh-737-945451.htm

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan