Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 CBTT ngày 01/7/2024 đã mua lại trước lại lần 4 trị giá 20 tỷ Trái phiếu LIGH2123001

02.07.2024

Công ty CP LICOGI13 CBTT ngày 01/7/2024 đã mua lại trước lại lần 4 trị giá 20 tỷ Trái phiếu LIGH2123001.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan