Quan hệ cổ đông

CBTT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% giá trị của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3

30.06.2019
  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.
  2. Mã chứng khoán: LIG.
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  4. Điện thoại: (04) 3 8544 623                               Fax: (04) 3 8544 107
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Kế hoạchTổng hợp

          Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

          Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008

  1. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 13/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% cổ phần của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 từ Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo; Sau khi nhận chuyển nhượng tổng giá trị cổ phần Công ty cổ phần Licogi13 sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 là: 14.355.000 cp chiếm tỷ lệ 99,0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3.

Chúng tôi gửi kèm công văn này Nghị quyết số 13/NQ-LICOGI13-HĐQT

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan