Quan hệ cổ đông

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2019

08.07.2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI 13

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

Mã chứng khoán: LIG

Mã ISIN: VN000000LIG1

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần LICOGI 13, tầng 4, tòa nhà LICOGI 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Chi tiết thông báo của VSD

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan