Quan hệ cổ đông

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

25.09.2019

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan