Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc HĐQT LICOGI13 ban hành quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

07.09.2020

Công bố thông tin về việc HĐQT LICOGI13 ban hành quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan