Quan hệ cổ đông

HĐQT LICOGI13 ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng 100% vốn góp của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị

07.06.2021

Ngày 06/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ban hành Nghị Quyết số 02/NQ-LICOGI13-HĐQT v.v chuyển nhượng 100% vốn góp của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị cho VN GREEN HOLDINGS PTE.LTD.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan