Quan hệ cổ đông

HĐQT LICOGI 13 ban hành QĐ tăng tỷ lệ vốn góp vào 02 Cty CP LIG Hướng Hóa 1-2; NQ thành lập Cty ĐMT Quảng Trị và chuyển giao DA LIG QT sang Công ty ĐMT QT

07.15.2020

LICOGI13 công bố thông tin về việc HĐQT ban hành Quyết định về việc tăng tỷ lệ vốn góp vào 02 công ty CP LIG Hướng Hóa 1 và  Công ty CP LIG Hướng Hóa 2; Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị và chuyển giao dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Trị từ LICOGI13 sang Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.

Xem chi tiết tại đây

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan