Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần LICOGI13 giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước

23.06.2023

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần LICOGI13 giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan