Công trình thi công

Công trình Cầu Việt Trì mới (Cầu Hạc trì )

11.29.2019

Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT Cầu Việt Trì

Thời gian: 2014 - 2015

Giá trị: 322.000.000.000VND 

Hạng mục thi công: Gói thầu XL.01-3: Thi công kết cấu cầu dẫn bờ Vĩnh Phúc + Đường hai đầu cầu + Trạm thu phí

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan