Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về việc Sở KHĐT Tỉnh Quảng Trị ra thông báo giải thể Công ty CP điện mặt trời LIG Quảng Trị

03.27.2020

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về việc Sở KHĐT Tỉnh Quảng Trị ra thông báo giải thể Công ty CP điện mặt trời LIG Quảng Trị.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan