Công trình thi công

Dự án mỏ Núi Pháo -Thái Nguyên

12.12.2019

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo(MASAN RESOURCES)

Địa điểm: xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Giá trị hợp đồng: 1.150 tỷ VNĐ (tính đến 30/6/2015)

Thời gian thực hiện: 2011-2015

Các hạng mục thi công:

Thi công giai đoạn 2, giai đoạn 3 hạng mục đập chứa đuôi quặng (đào, đắp và vận chuyển đất; bóc phủ bề mặt, đắp 4 đập chính ngăn nước làm bãi trữ đuôi quặng, đập tràn, xây dựng hệ thống kênh dẫn dòng, san lấp khu nghiền sàng rộng 7ha).

 

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan