Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần LICOGI13 - Thay đổi lần thứ 26

07.02.2023

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2023.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan