Công trình thi công

Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

11.29.2019

Chủ đầu tư : Công ty Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

Địa điểm : Gia Lâm - Hà Nội

Giá trị hợp đồng : 26.449.000.000

Thời gian : 1999 - 2000

Hạng mục thi công: Thi công toàn bộ hệ thống đường, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước; Trạm bơm; Bể chứa 1000m3, Tháp nước 300m3 cao 27m; Hệ thống điện và thông tin liên lạc. 

 

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan