Công trình thi công

Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp cao tầng phường Khai Quang, Vĩnh Phúc

12.12.2019

Công trình: Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp cao tầng phường Khai Quang, Vĩnh Phúc

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần  BQL REAL

- Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô công trình nhà ở hỗn hợp cao tầng

- Giá trị hợp đồng: 79,315 tỷ đồng

-    Tiến độ:  7/2019 -:- 5/2020

Hình ảnh công trình:

Công trình thi công

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Dự án liên quan