Quan hệ cổ đông

LICOGI13 CBTT Nghị quyết HĐQT LIG thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG

10.04.2023

LICOGI13 CBTT Nghị quyết HĐQT LIG thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan