Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty CP LiCOGI13 - Ông Đỗ Thanh Hà- Thành viên HĐQT, Phó TGĐ

11.05.2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty CP LiCOGI13 - Ông Đỗ Thanh Hà- Thành viên HĐQT, Phó TGĐ. Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan