Quan hệ cổ đông

Thư mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13

02.26.2021
Thư mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13:
Kế hoạch tổ chức Đại hội:
- Thời gian: 8h30' Thứ 6 ngày 19/3/2021
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

Xem chi tiết tại đây.
 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan