Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần LICOGI13

27.05.2022

Ông Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI13 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LIG.

Xem chi tiết tại đây.

 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan