Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LIG của Người nội bộ Công ty CP LICOGI13 - Mr Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng giám đốc

07.21.2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LIG của Người nội bộ Công ty CP LICOGI13 - Mr Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng giám đốc.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan