Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin HĐQT LICOGI13 ban hành nghị quyết về việc "Điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ"

09.16.2020

Công bố thông tin HĐQT LICOGI13 ban hành nghị quyết về việc "Điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ"

Xem chi tiết tại đây

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan