Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin LICOGI13 ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021

07.02.2021

Ngày 02/7/2021, Công ty cổ phần LICOGI13 ký hợp đồng dịch vụ kiểm BCTC năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan