Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13

09.25.2019

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13 tại công ty CP Melig13 và Công ty CP Hà Thái Vina Thái Bình

Xem chi tiết tại đây

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan