Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI13 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị LIG ban hành nghị quyết "Phê duyệt đăng kí giao dịch Trái phiếu riêng lẻ trên HNX"

09.25.2023

Công ty Cổ phần LICOGI13 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị LIG ban hành nghị quyết  "Phê duyệt  đăng kí giao dịch Trái phiếu riêng lẻ trên HNX".

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan