Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần LICOGI13 giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

30.06.2023

Công ty cổ phần LICOGI13 giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt.

Xem chi tiết tại đây.

 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan