Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LIG theo qui định

10.08.2021

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LIG theo qui định.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan