Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 với Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

04.06.2024

Công ty CP LICOGI13 ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 với Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan