Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 thông báo "Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ"

05.21.2021
Công ty CP LICOGI13 thông báo "Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ", cụ thể:
- Người thực hiện giao dịch: Ông Bùi Văn Sinh
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT LICOGI13
- Mã ck giao dịch: LIG
- Số lượng CP đăng ký giao dịch: 200.000 CP
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/5/2021 đến ngày 31/5/2021
Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan