Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP LICOGI13 - thay đổi lần thứ 25

27.06.2022

Công ty CP LICOGI13 công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/6/2022.

Xem chi tiết tại đây.

 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan