Quan hệ cổ đông

LICOGI13 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến trái chủ gia hạn trái phiếu và thanh toán lãi trái phiếu LIG12101

12.01.2023

LICOGI13 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến trái chủ gia hạn trái phiếu và thanh toán lãi trái phiếu LIG12101.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan