Quan hệ cổ đông

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 4.486.537 cổ phiếu LIG

07.19.2022

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 4.486.537 cổ phiếu LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan