Quan hệ cổ đông

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội

12.09.2021

Ngày 08/12/2021 Cục thuế TP Hà Nội ban hành Quyết định số 53172/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Xem chi tiết tại đây.

 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan