Quan hệ cổ đông

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP LICOGI13

03.24.2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan