Quan hệ cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

01.26.2021
Ngày 25/01/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ra thông báo số 169/TB-VSD "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán", cụ thể:
- Tên chứng khoán: Công ty CP LICOGI13
- Mã chứng khoán: LIG
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2021
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/02/2021
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty CP LICOGI13, tầng 4, tòa nhà LICOGI13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 
Tải file để xem chi tiết: tbVSD25.01.2021.pdf

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan