Quan hệ cổ đông

Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức LIG năm 2018 bằng tiền: thời gian gia hạn: 20/03/2020

02.28.2020

Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức LIG năm 2018 bằng tiền: thời gian gia hạn: 20/03/2020.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan