Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

12.03.2021

Công ty CP LICOGI13 thông báo "Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan