Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu LIG của Người nội bộ Công ty CP LiCOGI13 - Ông Nguyễn Nam Sơn- Phó TGĐ

21.06.2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu LIG của Người nội bộ Công ty CP LiCOGI13 - Ông Nguyễn Nam Sơn- Phó TGĐ.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan