Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần LICOGI 13

05.27.2021
Ngày 27/5/2021 Công ty cổ phần LICOGI13 nhận được Giấy xác nhận về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 25/5/2021, trong đó:
+ Bỏ ngành nghề kinh doanh "Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Mã ngành 7830"
+ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc.
Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan