Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG

03.10.2021
Ngày 09/3/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ra thông báo số 760/TB-VSD "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG", cụ thể:

- Tên chứng khoán: Công ty CP LICOGI13

- Mã chứng khoán: LIG

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2021

- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/4/2021

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty CP LICOGI13, tầng 4, tòa nhà LICOGI13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan