Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu LIG12101 của Công ty CP LICOGI13

02.10.2023

Nội dung: Ngày 02/10/2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành thông báo số 3311/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu LIG12101 của Công ty CP LICOGI13. Theo nội dung thông báo, ngày giao dịch đầu tiên của TP vào thứ 5 ngày 05/10/2023..

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan