Quan hệ cổ đông

Ngày giao dịch đầu tiên 29/7/2022 của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

25.07.2022

Ngày giao dịch đầu tiên 29/7/2022 của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung .

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan